Användarvillkor personuppgifter

Information om personuppgiftsbehandling

Uppgifterna som du lämnat ovan behandlas av Skanska Sverige CDN AB ("Skanska") som personuppgiftsansvarig. Det betyder att Skanska ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning.


Vi på Skanska behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig, samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal. Detta kan exempelvis vara intresseanmälningar och prenumerationer på våra nyhetsbrev som du beställer.


Dina personuppgifter kan komma att användas även för marknadsföring och uppföljningar samt för vår sälj- och produktutveckling i syfte att förbättra våra produkter och tjänster. I de fall du inte vill ta del av marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta oss på erika.gummesson@skanska.se .


Avslutningsvis behandlas personuppgifter även för statistikändamål för att se hur användare utnyttjar webbplatsen och för att analysera sökbeteende, samt för att visa dig anpassat innehåll.


För mer information om Skanska och dess koncernbolags personuppgiftsbehandling och om dina rättigheter, läs om personuppgiftsbehandling och vår användning av cookies i våra användarvillkor.