Atriet i Epic består till stora delar av lokalt upcyclade material, dvs förädlat och återanvänt byggmaterial. Väggarna är klädda med bland annat träpanel från en av Skanskas rivningsfastigheter i Nyhamnen. På så sätt får en liten bit av Malmös historia chansen att bidra med karaktär och atmosfär på ett nytt ställe.

Träpanelerna i Epics grönskande atrium består av 35 221 meter återanvända fönsterramar och spillträ från Skanskas rivningsfastigheter i Nyhamnen. Den ljuddämpande duken bakom träribborna bidrar till en behaglig akustik och består av 77 195 PET-flaskor som fick ett nytt liv på oväntad plats.

Golvplattorna är tillverkade av överblivet tegel från Epics egen fasad, samt betong som rivits i Köpenhamns metro.

Upcyclade material är ett bra sätt att minska klimatbelastningen. Den största miljövinsten får man genom att återvinna lokalt och undvika långa transporter.