Universitetsholmen har utvecklats till en av Malmös mest spännande stadsdelar med en inspirerande mix av studenter, entreprenörer, kultur och näringsliv. Snart kommer ännu fler människor att röra sig i området. På entréplan i Epic erbjuder vi lokaler för café- och butiksverksamheter med en hälsosam inriktning som vill ta vara på detta unika läge.

Butik
Café
Service

Ett område för framtiden

Med utvecklingen av Västra hamnen, Dockan och Universitetsholmen har det centrala Malmö brett ut sig och skapat nya trafikflöden väster om Malmö C. Till exempel har antalet dagligen passerande cyklister på Nordenskiöldsgatan och Neptunigatan ökat med över 600 procent under åren 2005–2015.

På Universitetsholmen finns stora delar av Malmö universitet med sina 26 000 studenter och välbesökta byggnader som Malmö Live och STUDIO. Nu kommer kontorshuset Epic, bostadshuset Kaj 306 och de andra nybyggnadsprojekten som Skanska har i området. Universitetsholmen är alltid aktuell och i ständig rörelse.

På andra sidan av hamnbassängen från Beijerskajen utvecklas det nya området Varvsstaden, där det bland annat planeras för ett nytt museum i Kockums gamla maskinhallar.  Det planeras också promenad- och cykelbroar som knyter samman de olika stadsdelarna och området får helt nytt liv.

Mot Nordenskiöldsgatan och Beijerskajen

I Epics entréplan finns lokaler för café- och butikslokaler mot både Nordenskiöldsgatan och Beijerskajen. Med Epics inriktning på hälsosamma kontor ser vi gärna att hyresgästernas verksamheter uppmuntrar till en hälsosam livsstil.

Butik 1: 144 kvm

Mitt i flödet av studenter och yrkesverksamma som rör sig utmed Nordenskiöldsgatan ligger denna lokal om 144 kvadratmeter. Med stora fönster och ingång från gatan har lokalen perfekt skyltläge. Lokalen är förberedd för café- eller lättare restaurangverksamhet med både imkanal och fettavskiljare.

Butik 2: 96 kvm

Lokalen på 96 kvadratmeter vetter mot Beijerskajen med utsikt över vattnet. Västerläget ger möjlighet till uteservering och erbjuder en fin miljö för både flanörerna på kajpromenaden, de som arbetar i huset och boende i området. Lokalen är förberedd för café- eller lättare lunchverksamhet med både imkanal och fettavskiljare, tillgång till handikappstoalett finns i atriet.

Butik 3: 172 kvm

Med entré mot Beijerskajen ligger denna butik om 172 kvadratmeter. Här finns fina möjligheter att nyttja närheten till kajen och den härliga miljön på kajpromenaden. Lokalen är utrustad med pentry och passar som showroom, studio eller butik.

Presentation av butikslokaler i Epic

Pdf med information och planlösningar